Khi xin visa du lịch Đài Loan, để hồ sơ được hoàn chỉnh theo đúng yêu cầu của Lãnh sự, đương đơn cần phải chứng minh công việc, chứng minh tài chính với những giấy tờ hợp lệ. Vậy, khi xin visa du lịch Đài Loan phải chứng minh tài chính bằng cách nào? Câu