Khi xin visa bạn cần phải đóng một khoản lệ phí nhất định, và visa Đài Loan sẽ được quy định mức phí khác nhau theo những diện khác nhau. Vậy, xin visa Đài Loan có thể nộp lệ phí bằng tiền Đài tệ được không? Câu hỏi: Chào Á Châu, vừa rồi em gái tôi