Theo quy định mới của chính phủ Đài, những trường hợp đã có visa Đài sẽ được miễn visa cho lần nhập cảnh tiếp sau. Đồng thời cũng có những trường hợp được miễn visa có điều kiện khác. Vậy, visa Đài tại hộ chiếu cũ hết hạn có thể dùng để xin miễn visa lần