Multiple dịch ra tiếng Việt là “Nhiều”. Visa Đài Loan multiple mở ra cơ hội nhập cảnh vào đảo ngọc nhiều lần cho công dân Việt Nam. Để tìm hiểu rõ hơn, các bạn có thể tiếp tục theo dõi bài viết. Visa Đài Loan Multiple là gì? Quyền lực của visa này thế nào?