Chịu ảnh hưởng từ văn hóa Trung Hoa, nên những tập tục ở Việt Nam và Đài Loan luôn có những đặc trưng tương đồng. Một trong những đặc trưng văn hóa này chính là văn hóa ăn trầu ở Đài Loan, phong tục này như thế nào, mời các bạn cùng khám phá nhé!