Nhiều người khi đi du lịch Đài Loan, thường rơi vào tình trạng bị lưu trú quá hạn, khiến cho những lần nhập cảnh tiếp sau bị ảnh hưởng. Vậy, những trường hợp lưu trú quá hạn được xem là nhẹ ở Đài Loan là gì? Câu hỏi: Chào Á Châu, trước đây tôi đã từng