Chịu ảnh hưởng từ nhiều nền văn hóa khác nhau, có thể nói Đài Loan là đất nước của sự thống nhất trong đa dạng, với nhiều giá trị ý nghĩa. Đến xứ Đài, khám phá những di sản văn hóa Đài Loan, chắc chắn sẽ mang lại cho du khách thật nhiều trải nghiệm