Là đất nước được hình thành với nhiều tộc người từ nhiều vùng miền khác nhau, văn hóa lễ hội Đài Loan từ đó cũng trở nên đa dạng, nhiều màu sắc. Bây giờ, chúng ta cùng điểm qua sự đặc sắc lễ hội thu hoạch của những tộc người bản địa ở Đài Loan