Tháng 6: Lễ hội khinh khí cầu Quốc tế tại Taitung – Đài Loan

Một chuyến du lịch nước ngoài và cùng tham gia vào một lễ hội quốc tế chắc chắn sẽ là những trại nghiệm đẹp của chuyến đi. Vậy thì tháng 6 này làm một chuyến đi Đài Loan để tham gia lễ hội khi khí cầu quốc tế tại Taitung đi thôi! Bước vào năm …
Read more