Vốn nổi tiếng với nhiều đền đài, chùa chiền, đến Đài Loan du khách như đang được đến với thiên đường đất Phật. Chùa ở Đài Loan nhiều lắm, có ở hầu hết các thành phố, thị trấn. Đến thị trấn Lộc Cảng nhớ viếng thăm hai ngôi chùa cổ nổi tiếng này nhé! Thị