Bên cạnh những phát triển về kinh tế, thì nền giáo dục ở Đài Loan cũng khá được chú trọng. Ngay cả ở những huyện nhỏ, hệ thống trường đại học cũng rất phát triển. Và có một trường chúng tôi muốn nhắc đến ở đây chính là đại học Chung Hua Tân Trúc. So