Có quy định gì về thẻ bảo hiểm y tế khi xin visa Đài không?

co quy dinh gi ve the bao hiem y te khi xin visa dai khong

Để hoàn tất hồ sơ xin visa Đài, thì phần chứng minh công việc với bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội là những giấy tờ quan trọng không thể thiếu, trong trường hợp đương đơn là nhân viên. Vậy, có quy định gì về thẻ bảo hiểm y tế khi xin visa Đài …
Read more